Uprawnienia i certyfikaty

grudzień 2012 - uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości o nr 5528;
styczeń 2013 - członkostwo w Toruńskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Maj±tkowych;
luty 2013 - kurs specjalistyczny "Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności";
maj 2013 - zdany egzamin z kursu dotyczącego wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności organizowany przez PFSRM oraz ZBP;
maj 2013 - szkolenie organizowane przez Toruńskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych dotyczące Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i statusu prawnego urządzeń infrastruktury technicznej, służebności przesyłu oraz roszczeń związanych z bezumownym korzystaniem z nieruchomości.
listopad 2013 - szkolenie organizowane przez Toruńskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych dotyczące rozliczenia nakładów na nieruchomości w różnych sytuacjach prawnych.
marzec 2014 - szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy dotyczące służebności przesyłu i bezumownego korzystania z nieruchomości.
maj 2014 - szkolenie organizowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych dotyczące praktycznych procedur szacowania nieruchomości leśnych i zadrzewionych.
paĽdziernik 2014 - szkolenie organizowane przez Mazowieckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych dotyczące WYCENY HOTELI.
listopad 2014 - szkolenie organizowane przez Toruńskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych dotyczące wyceny ograniczonych praw rzeczowych i praw zobowiązaniowych.
DANE KONTAKTOWE
Wycena Nieruchomości
Marcin Biegański
Tel. 509 491 274
ul. Tuwima 12
87-300 Brodnica
NIP: 874-160-75-15
REGON: 341409392

www.bieganski-wycena.pl
e-mail: biuro@bieganski-wycena.pl

logo wycena nieruchomości